cisza z recyklingu

Obniżenie poziomu hałasu w biurze zajmuje czołowe miejsce na liście priorytetów z którymi musi zmierzyć się architekt w procesie projektowania.

Efektywnym sposobem jest pokrycie ścian panelami akustycznymi, pochłaniającymi energię fal dźwiękowych.

Panele występują jako arkusze gładkiego materiału w różnorodnej kolorystyce. Mogą też przyjmować bardziej złożoną formę wielowarstwową lub wycinaną.

Materiał, z którego wykonuje się panele powinien efektywnie absorbować fale dźwiękowe oraz spełniać wymogi norm bezpieczeństwa.

Warunki te spełnia surowiec pozyskiwany w wyniku przeróbki zużytych butelek PET.