resimercial

Resimercial – wykreowany kilka lat temu trend, określa środowisko pracy łączące udogodnienia nowoczesnego biurowca z klimatem domu i kafeterii. Często mylnie interpretowany jako przyzwolenie na urządzanie w biurach placów zabaw i lunaparków dla dorosłych, miał pomagać pracodawcom w pozyskiwaniu zdolnych millenialsów

Ostatnie miesiące przymusowej pracy zdalnej doprecyzowały to pojęcie i uwidoczniły jego najistotniejsze elementy. Nieformalny klimat ale uzyskany dzięki doskonale zaprojektowanemu wyposażeniu, wykonanemu w nowoczesnej technologii, przy użyciu wysokiej klasy materiałów.

Profesjonalne otoczenie wspierające kreatywność stworzą zaprojektowane specjalnie do tego celu fotele, kanapy, pufy i ścianki akustyczne.